Köpvillkor

KÖPVILLKOR TILL WIDEXBUTIK.SE

1. Företagsupplysningar

AB Widex ("Widex")
Box 16015, 200 25 Malmö
Organisations nr. 5560869769
E-mail: info-wse@widexsound.com

 

2. Köpvillkor

Varje leverans sker i enlighet med dessa villkor.

Om köparen anger speciella villkor i order/beställning anses dessa inte gälla förrän Widex skriftligen har godkänt dessa.

 

3. Priser

Alla varor visas i SEK och inkluderar moms, avgifter, frakt och liknande.
Fraktkostnader redovisas separat.

 

4. Betalning

Betalning sker i förskott via vår betalningsfunktion i webbshopen. Om vi accepterar ditt anbud kommer du att få ett e-postmeddelande från oss där vi bekräftar att vi har accepterat din beställning (orderbekräftelse). Avtalet mellan oss ingås vid den tidspunkt när orderbekräftelsen mottas.

 

5. Leverans

Din beställning levereras alltid så snart som möjligt, utan onödigt dröjsmål, dock senast 30 dagar efter beställningen är genomförd. Leverans anses gjord när köparen har mottagit produkten.

Leveranstiden är normalt 2-5 arbetsdagar från att vi mottager din beställning.

När du handlar under 200 kr läggs en fraktkostnad på 50 kr till.

När du handlar över 200 kr är frakten gratis.

 

6. Returer och reklamationer

Konsumentköplagensreklamationsregler gäller. Enligt konsumentköplagen ger vi 3 års reklamationsrätt från fakturadatum för tillverknings- och materialfel.

Reklamationsrätten omfattar inte defekter, skador eller slitage, direkt eller indirekt orsakade till följd av felaktig användning, dåligt underhåll, våld eller otillåtna ingrepp.

Klagomål måste vara skriftliga och mottages av Widex inom 2 månader från det att kunden upptäckt felet.

Om kunden inte påvisar defekten inom den angivna tidsfristen, förlorar kunden sin rätt att häva köpet pga. felet.

Vid händelse av reklamation har köparen ingen rätt att förfoga över den leverans reklamationen gäller utan Widex skriftliga godkännande.

Om kunden har haft klagomål/reklamation på varan, och det visar sig att Widex ej är ansvarig för det uppkomna klagomålet/reklamationen, har Widex rätt till ersättning för det arbete och de kostnader som uppkommit för Widex.

Om kunden följer Widex instruktioner gällande retur av defekta varor, kommer Widex att stå för fraktkostnaden och eventuell försäkringskostnad, om det visar sig att produkten är defekt och Widex är ansvarig.

Widex betalar frakt och eventuell försäkring när produkten återlämnas till köparen efter reparation eller ny produkt.

 

7. Returer

Distansavtalslagen innebär att du som kund har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter att du tagit emot varan.

Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar. Vill du åberopa ångerrätt eller öppet köp måste du skriftligt meddela vår kundservice och returnera beställningen inom 14 dagar efter det att du mottagit beställningen.

Varan ska om möjligt sändas tillbaka i originalemballage och vara noga förpackat. Du som kund står för returfrakt.

Köparen är ansvarig för om någon värdeminskning uppstår pga. hantering av produkten, annat än vad som är nödvändigt för att bekräfta produkten, dess egenskaper och hur den fungerar.

Ångerrättens påföljder

Om du utnyttjar din ångerrätt återbetalar vi alla betalningar som vi har mottagit från dig, inbegripet leveranskostnaderna (dock inte extrakostnader i samband med ditt eget val av en annan leveransform än den billigaste standardleveransen som vi erbjuder) utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar efter det datum vi erhåller meddelande om ditt beslut att säga upp detta avtal. Vi utför en sådan återbetalning med användning av samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida vi inte uttryckligen har kommit överens om något annat. Du kommer inte att under några omständigheter debiteras för några avgifter till följd av återbetalningen.

Vi kan dock hålla inne återbetalningen tills vi mottar varorna som återlämnas eller tills du har gett oss dokumentation som visar att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som infaller först.

Du står för de direkta utgifterna i samband med återlämnandet av varorna.

Du ska återlämna varorna eller skicka tillbaka dem till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det datum när du informerar oss om att du ska utnyttja avtalets ångerrätt. Ångerrätten observeras om du återlämnar varorna innan de 14 dagarna har löpt ut.

Vi rekommenderar att du sparar postkvittot som ett bevis på att du har överlämnat paketet till posten/transportören.

Du är bara ansvarig för eventuell värdeminskning av varorna som beror på annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och hur de fungerar.

 

8. Utlämnande av dina personuppgifter.

Vi utbyter, säljer eller distribuerar under inga omständigheter dina personuppgifter till en obehörig tredje part.

Däremot kan vi tillhandahålla personuppgifter till en tredje part som för vår räkning sköter försäljning, support, leveranser, korrespondens, reklam eller tävlingar.

Vid behov kommer vi att skriftligt göra er uppmärksamma på att personuppgifter kommer att lämnas ut till en tredje part, samt att vi kommer att ta till åtgärder för att skydda informationen.

 

9. Datasäkerhet.

Tillgång till angivna upplysningar begränsas till de medarbetare som har ett legitimt arbetsmässigt behov för dessa upplysningar.

Vi strävar efter att se till att personuppgifter i vår databas är tillförlitlig, korrekt, fullständig och aktuell samt att vi har god säkerhet. Vi upprättar och överför all kunddata krypterad.

Personlig information som registrerats hos Widex A / S bevaras i fem år, vartefter de raderas.

 

10. Dataåtkomst och korrigeringar.

Om du önskar att få veta vilka upplysningar vi har om dig i ögonblicket, kan du kontakta oss via e-mail på adressen info@widex.se, eller så kan du skriva till oss på AB Widex, att: Widex Kundservice.

Du kan också be om att få rättat, tillägga eller stryka persondata.

 

11. Cookies

På widexbutik.se använder vi cookies för att optimera webbplatsen och dess funktioner, vilket ska göra ditt besök så enkelt som möjligt.

Du kan alltid radera cookies från din dator. Hur du gör det beror på din webbläsare.

Vill du veta mer om vår användning av cookies, se vår allmänna cookiepolicy som du hittar i footeren.

 

12. Loggstatistik

Vi använder oss av en loggstatistik på widexbutik.se Vilket innebär att ett statistiksystem samlar in information som kan ge en statistisk bild av hur många besökare vi har, vart de kommer ifrån och var på webbplatsen de vistas etc.

Loggstatistiken används endast i syfte att optimera widexbutik.se

 

13. Kontakta AB Widex

Om du har några frågor gällande vår sekretesspolicy eller tillämpning av denna webbplats kan du kontakta oss: info-wse@widexsound.com